Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Rozumiem

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach merketingowych

   Administratorem danych jest REKRUTACJE BUDOWLANE RBHR Magdalena Paniec, ul. Kochanowskiego 14b/12, 01-864 Warszawa. Z Administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email info@rekrutacjebudowlane.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

   Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

   Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu lub tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności (jeżeli wynika to bezpośrednio z opisu).

   Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

a) dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia/wykonywania umowy oraz umożliwienia i utrzymywania kontaktu z Klientem, z którym Administratora zamierza zawrzeć lub zawarł umowę; 
b) podstawą przetwarzania danych osobowych jest zawarcie/wykonywanie umowy oraz prawnie uzasadniony interes Administratora – umożliwienie i utrzymywanie kontaktu z Klientem (art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO); 
c) przetwarzamy następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, nr IP, 
d) dane osobowe mogą być lub są udostępniane następującym kategoriom odbiorców: firmom świadczącym na rzecz Administratora usługi outsourcingu: oprogramowania informatycznego, prawnego, telekomunikacyjnego lub podatkowego; 
e) informujemy, że Pani/Pan ma prawo do: żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych; 
f) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy z Klientem. Jeśli dane osobowe nie zostaną podane, umowa nie może zostać zawarta i wykonywana;


   Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem Państwa danych. Skargi należy wnosić do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych . Dane kontaktowe znajdą Państwo na stronie https://uodo.gov.pl/. Skutkiem niewyrażenia zgody jest brak możliwości włączenia Państwa kandydatury w prowadzone przez REKRUTACJE BUDOWLANE RBHR MAGDALENA PANIEC procesy rekrutacyjne. Informujemy, że nie prowadzimy usługi archiwizacji danych i Państwa dane mogą zostać usunięte. Informujemy, że przekazane przez Państwa dane nie podlegają profilowaniu.

   Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).

   Dane osobowe podawane w formularzu kontaktowym są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.